خطاب به مذهبی های زننده و گزنده

پرسش

خطاب به مذهبی های زننده و گزنده


خطاب به مذهبی های زننده و گزنده

سلام
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز . شبی در خدمت پدر رحمه الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته  . و طایفه ای گرد ما خفته.  پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه ای بگزارد . چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند . گفت : جان پدر . تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی
(سعدی علیه رحمه)

مولع زهد : حرص و علاقه شدید به پرهیزگاری
مصحف عزیز : کتاب مقدس
دوگانه : اشاره به دو رکعت نماز
پوستین خلق :  به جان مردم افتادن

مذهبیهای گرامی لطفا انقدر شدید احساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نکنید !
که همانا بی تکلیفی شما به از آنکه با رفتار زننده و زبان گزنده به پوستین خلق افتید اسلام گریزی ترویج دهید . . .

خطاب به مذهبی های زننده و گزنده

0
تمام سوالات Hamedshooraki 5 ماه 0 پاسخ ها 30 مشاهده قهرمان 0

درباره Hamedshoorakiقهرمان


دنبال کردن

ارسال یک پاسخ

انتخاب

کد امنیتی برای بارگذاری مجدد کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید